Voorwaarden afkopen verzend- en retourkosten

 1. De kleertjes.com ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ (hierna: Afkopen verzend- en retourkosten) wordt aangeboden door: kleertjes.com B.V. kantoorhoudende aan de Gildenstraat 5, 7005 BL, Doetinchem (hierna: kleertjes.com).
 2. ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ is alleen beschikbaar in onze webshop (kleertjes.com) en kan in combinatie met andere artikelen worden gekocht in onze webshop. Deze service kan niet separaat worden gekocht.
 3. Iedereen met een webshopaccount kan gebruik maken van Afkopen verzend- en retourkosten’ (hierna: de Deelnemer). Beschikt de deelnemer nog niet over een webshopaccount op kleertjes.com dan kan deze direct worden aangemaakt.
 4. ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ is de verzendservice van kleertjes.com. De deelnemer kan ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ kopen op kleertjes.com voor € 9,95 euro per jaar. Hiermee profiteert de deelnemer een jaar lang van gratis verzenden en retourneren van alle bestellingen.
 5. ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ geldt op alle verzendingen binnen Nederland en België.
 6. De deelnemer schaft ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ aan door het in het winkelmandje te plaatsen. Wijze van aankoop:
  • ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ kan niét separaat worden besteld, maar kan bij het afronden van de bestelling als service worden gekozen. • De deelnemer rekent af via het normale bestelproces.
  • ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ is meteen geactiveerd.
  • Bij de eerstvolgende bestelling logt de deelnemer in met zijn webshopaccount op kleertjes.com en de verzendkosten worden meteen in mindering gebracht op het totaalbedrag.
  • ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ loopt automatisch af.
 7. ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ loopt na 12 maanden automatisch af. De startdatum is de datum waarop ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ is gekocht op kleertjes.com.
 8. De service ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ kun je niet afrekenen zonder account.
 9. Per webshopaccount geldt één ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ per jaar.
 10. kleertjes.com behoudt zich het recht voor om ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op: kleertjes.com/afkopen-verzendkosten.
 11. ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ is uitsluitend geldig op kleertjes.com.
 12. Voor al het overige omtrent bezorging zijn de algemene voorwaarden van kleertjes.com van toepassing. 
 13. Op ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 14. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ kunnen van deelname worden uitgesloten. Tevens kan de eventueel onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden door middel van een factuur.
 15. kleertjes.com is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door kleertjes.com.
 17. Klachten over ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ kunnen schriftelijk of telefonisch kenbaar gemaakt worden bij kleertjes.com, afdeling Klantenservice (mail: service@kleertjes.com of tel: 0314-320120).
 18. Door deelname aan ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op kleertjes.com/afkopen-verzendkosten.
 19. Klanten van kleertjes.com hebben het recht om binnen 14 dagen de service ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ te beëindigen. Dit kan door schriftelijk contact op te nemen met de Klantenservice via service@kleertjes.com. Dit beëindigingrecht geldt niet als u de overeenkomst niet binnen 14 kalenderdagen kunt beëindigen. Indien u de service ‘Afkopen verzend- en retourkosten’ beëindigt dan heeft kleertjes.com het recht om € 3,95 (of € 4,95 in België) verzendkosten te vorderen.
 20. Retourneren (d.w.z. (een) artikel(en) terugsturen of omruilen voor (een) ander artikel(en) via Retourmethode Antwoordnummer) is gratis voor ‘Afkopen verzend- en retourkosten’-leden.

Versie 2, april 2016, kleertjes.com